PATAPUF o.z.

IČO: 42181437, Levická 3, 821 08 Bratislava

Ciele občianskeho združenia

Našim cieľom je poskytovanie služieb jednotlivcom a komunitám súvisiacich s podporou vzdelanosti, umenia prostredníctvom realizácie spoločenských a vzdelávacích projektov.

Prečo vlastne PATAPUF

PATAPUF je meno kocúra (Les Bidasses s’en vont en guerre,1974), ktorý prevrhol flaštičku s atramentom a škvrna čo zostala, nám ho od tej doby všetkým pripomína. Roršachova škvrna, pod ktorou vidí každý niečo iné.

Logo PATAPUF o.z.

Adam Šišulák

Adam Šišulák

Fero Volár @alian

Fero
Volár

Juraj Pikulík @Pika

Juraj
Pikulík